Podporte nás

Katedra železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline oslavuje tento rok 70. výročie vzniku, preto plánujeme akciu pre našich partnerov, absolventov, ale aj širokú verejnosť.

Výročný vlak bude vypravený v dňoch

30. 09. 2022

Praha – Pardubice – Olomouc - Brno - Bratislava

01. 10. 2022

Bratislava – Zvolen – Košice - Žilina

Očakávame účasť viac ako 450 hostí – našich absolventov, partnerov, média.

Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme osloviť a ponúknuť Vám možnosť partnerstva a propagácie Vašej spoločnosti na tejto akcii, ale aj ďalších plánovaných akciách venovaných 70. výročiu Žilinskej univerzity formou:

 • Zmluvy o reklame;
 • Prezentáciou Vašich produktov

Partnerská ponuka k akcií 70. výročie KŽD, FPEDAS,UNIZA

Vizionári

10 000 € a viac

 1. Logo spoločnosti partnera na vlaku 70. KŽD FPEDAS UNIZA
 2. Prezentácia spoločnosti počas jazdy vlaku 70. KŽD FPEDAS UNIZA
 3. Propagácia spoločnosti na všetkých akciách oslavy 70. UNIZA ( celý akademický rok 2022/2023)
 4. Propagácia na web sídle UNIZA, FPEDAS, KŽD (počas akademického roka 2022/2023)
 5. Propagácia na všetkých sociálnych sieťach UNIZA, FPEDAS, KŽD
 6. Propagácia na YouTube kanáli FPEDAS, KŽD
 7. Propagácia v časopisoch vydávaných FPEDAS
 8. Propagácia na Dňoch otvorených dverí FPEDAS
 9. Propagácia na Dni príležitostí KŽD
 10. Ponuka organizovania podujatí pre partnera v priestoroch FPEDAS

Spoluhráči

od 3 000 – 9 999 €

 1. Prezentácia spoločnosti počas jazdy vlaku70. KŽD FPEDAS UNIZA
 2. Propagácia na web sídle UNIZA, FPEDAS, KŽD (počas akademického roka 2022/2023)
 3. Propagácia na všetkých sociálnych sieťach UNIZA, FPEDAS, KŽD
 4. Propagácia na YouTube kanáli FPEDAS
 5. Propagácia na Dňoch otvorených dverí FPEDAS
 6. Propagácia na Dni príležitostí KŽD

Fanúšikovia

od 100 – 2 999 €

 1. Prezentácia spoločnosti počas jazdy vlaku 70. KŽD FPEDAS UNIZA
 2. Propagácia na web sídle UNIZA, FPEDAS, KŽD (počas akademického roka 2022/2023)
 3. Propagácia na Dňoch otvorených dverí FPEDAS
 4. Propagácia na Dni príležitostí KŽD

Vzhľadom na ochranu autorských práv si bannery a iné propagačné materiály zabezpečí náš partner sám.

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, vo veci administratívnych záležitostí je Vám zo strany našej katedry plne k dispozícii pani Bibiána Buková
(kontakt: +421/41/513 34 36, bibiana.bukova@fpedas.uniza.sk).

Aktuálne informácie sú uvedené na domovskej stránke.