ĎAKUJEME ........

Ďakujeme, všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie ( partneri, absolventi, verejnosť) a spolu s nami absolvovali jazdu z Prahy do Žiliny cez Košice – boli ste úžasní.

Ďakujeme za želania k 70. výročiu založeniu KŽD, FPEDAS,UNIZA.

Ďakujeme našim finančným, produktovým a mediálnym partnerom Výročného vlaku.

Ďakujeme tímu zo spoločnosti JVL, za vynikajúce cateringové služby.

Ďakujeme „našim“ rušňovodičom za pohodovú a bezpečnú jazdu.

Ďakujeme všetkým prevádzkovým zamestnancom ŽD na území ČR, SR , ktorí boli v „službe“ (dispečeri, výpravcovia, posunovači a mnohí ďalší).

Katedra železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline oslavuje tento rok 70. výročie vzniku, preto plánujeme akciu pre našich partnerov, absolventov, ale aj širokú verejnosť. K jubilejnému výročiu katedra železničnej dopravy organizuje vypravenie výročného vlaku s názvom
VLAK 70. KŽD FPEDAS UNIZA
pod záštitou pána rektora ČVUT v Praze a pána rektora ŽU v Žiline.

Výročný vlak bude vypravený v dňoch

30. 09. 2022

Praha – Pardubice – Olomouc - Brno - Bratislava

01. 10. 2022

Bratislava – Zvolen – Košice - Žilina

Vlak 70. KŽD realizujeme vďaka

RTI Railtrans International
Budamar Logistics
Metrans
České dráhy
ČD Cargo
Železničná spoločnosť Slovensko
Třinecké železárny
ŽSSK Cargo
Satum
ENT Europe Night Trains
Verejné prístavy
rail service slovakia
cargo wagon
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
oltis slovakia
siemens
arosrail.sk
model-shop.sk DOORZ
railpartner
Doprava a spoje
PKPCARGO International
RailJob
Doprava a spoje
Ryba Žilina
Bernard Pivo
Budiš
VINIUM Velké Pavlovice
Nachmelené