O katedre

Katedra železničnej dopravy je súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Zabezpečujeme výučbu v študijnom programe železničná doprava (bakalársky stupeň, inžiniersky stupeň, denná i externá forma), v študijnom programe dopravné služby v osobnej doprave (bakalársky stupeň), ako aj vybraných disciplín ostatných študijných programov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Ide najmä o disciplíny zamerané na technológiu, riadenie a ekonomiku dopravno-prepravných činností železničnej a intermodálnej prepravy.

Katedra železničnej dopravy má vlastné moderne koncipované dopravné laboratórium, ktoré v súčasnosti modernizujeme. Naprojektovaný je nový okruh modelovej železnice s novými princípmi simulácie riadenia železničnej dopravnej prevádzky s využitím reálnych zabezpečovacích zariadení v laboratórnych podmienkach. Koľajisko bude tvorené dvoma traťovými okruhmi modelovej železnice a zo šiestich špecifických technologických riadiacich pracovísk (priebeh modernizácie je možné sledovať na web sídle katedry alebo sociálnych sieťach katedry).

Za nás hovorí uplatnenie našich absolventov a preto ponúkame niekoľko vyjadrení absolventov katedry železničnej dopravy (všetky názory nájdete na
https://kzd.uniza.sk/sk/uchadzaci/vyjadrenia-absolventov):

Štúdium na katedre železničnej dopravy som si vybrala kvôli vysokému uplatneniu na pracovnom trhu. Päťročné štúdium som ukončila v roku 2020, kedy situácia na pracovnom trhu bola kvôli pandémií nielen pre čerstvých absolventov veľmi náročná. Napriek tejto nepríjemnej situácií dopyt po absolventoch železničnej dopravy bol a stále je veľmi vysoký, a to pre ich ekonomickú, technickú či prevádzkovú odbornosť v odbore železničná doprava, ktorá ako ekologický druh dopravy má do budúcnosti veľký potenciál. Na začiatku štúdia som nevedela čomu sa chcem venovať a ako laik som poznala len prevádzkovú stránku železnice. Dnes pracujem pre súkromného nákladného dopravcu na pozícií kalkulácií cien a poznatky v oblasti controllingu nákladov nadobudnuté počas štúdia každodenne využívam. Vďaka štúdiu na KŽD som nadobudla široké spektrum znalostí v odbore (nielen) železničnej dopravy, získala som množstvo skvelých priateľov a s nimi spojené zážitky, spoznala som skvelých ľudí a v neposlednom rade sme absolvovali množstvo aj zahraničných exkurzií, vďaka ktorým môžem štúdium na katedre železničnej dopravy len odporúčať. Dôležité popri štúdiu je taktiež zaujímať sa o stáže, prax či výberové prednášky, ktoré univerzita ponúka prostredníctvom rôznych možností, pretože je lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť.

Myslím, že patrím medzi tých šťastlivcov, ktorí nemali problém s tým, čo chcú byť, keď budú veľkí. Už od malého chlapca som vedel, že železnica je to miesto, kde si chcem splniť svoj „dospelácky“ sen. Najviac mi učarovala modrá uniforma a červená brigadírka. Štúdium na vysokej škole bolo veľmi zaujímavé. Nebola to prechádzka ružovou záhradou, no keďže sen bol veľký, musel som bojovať. Katedre vďačím za to, že mi dala veľa poznatkov, zážitkov na exkurziách na miestach, kde by sa bežný človek ani nedostal. Samozrejme aj kopec zábavy, aj starostí na cvičeniach, prednáškach a vypracovávaní semestrálnych prác. Musím povedať, že som veľmi rád, že som vyštudoval tento odbor. Dnes môj sen nabral reálnu podobu. Vždy, keď sa ma pýtajú, akú školu som vyštudoval a aký z nej mám pocit, poviem len toľko, že nebanujem ani jeden deň strávený na tejto univerzite. Dnes pracujem ako výpravca v ŽST Ľubochňa, Ružomberok a Liptovská Teplá. Takže, určite sa netreba báť a treba ísť za svojim snom. Verím, že tak, ako som to dokázal ja, dokáže to aj hocikto z vás. Treba si len veriť a pristupovať ku škole zodpovedne. A ak vás to baví minimálne tak ako mňa, určite to pôjde všetko ľahšie.

Na záver by som len jedno. Ďakujem katedre železničnej dopravy za to, že som dnes tam, kde som. Tam, kde som sa videl v budúcnosti ako malý chlapec. Lebo každý máme na to, žiť si svoj sen.

Po skončení strednej školy som sa rozhodovala medzi dvoma vysokými školami, a to Žilinskou univerzitou, kde som si podala prihlášku na odbor železničnej dopravy a Ekonomickou univerzitou, odbor účtovníctvo. Nakoniec zvíťazila železničná doprava, čo bolo to najlepšie rozhodnutie. Počas štúdia som postupne získala vedomosti z oblasti železničnej dopravy, prepravy a ekonomiky. Veľké plus je dopravné laboratórium, kde je možné vyskúšať si rôzne modelové situácie. Jednotlivé predmety vyučujú pedagógovia s množstvom skúseností z praxe, ktorí sú vždy nápomocní. Študenti majú po ukončení štúdia veľké uplatnenie na trhu práce. Prácu nachádzajú v železničných či zasielateľských spoločnostiach, dopravných podnikoch, spoločnostiach vyvíjajúcich informačné a zabezpečovacie systémy a veľa ďalších. Pre všetkých, ktorí sa rozhodujú o vysokej škole určite odporúčam tento odbor. Je to tá najlepšia voľba.

Na katedru železničnej dopravy som nastupoval ako absolvent elektrotechnickej priemyslovky a o železničnej doprave som vedel iba to, ako si kúpiť cestovný lístok.

Počas podnetných rokov štúdia na KŽD som nadobudol potrebné vedomosti, ktoré mi pri nástupe do práce u spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o., umožnili skoro bezproblémový nástup do kolotoča pracovných povinností. Počas výkonu svojej profesie som využil vedomosti z väčšiny predmetov, ktoré som na škole absolvoval, aj keď som si počas štúdia povedal: „aj tak to nikdy nebudem potrebovať“.

Na štúdium na katedre železničnej dopravy mám len pozitívne spomienky. Železničnou dopravou som žil už odmala, nakoľko môj otec pracoval ako rušňovodič. Napriek tomu, že som nenastúpil na štúdium zo strednej dopravnej školy, ale z gymnázia, pozitívny prístup pedagógov mi pomohol „prelúskať sa“ železničiarskou problematikou.

Počas piatich rokov štúdia som sa nakoniec aj ja rozhodol pokračovať v „železničiarskej“ tradícií, aj keď nie v tej praktickej podobe, ale pedagogickej.